Mühendislik

Analiz çalışmaları kapsamında üretim kapasitesi, çimento türü, fabrika elektrik şebekesi vs.parametrelerine yönelik bir fizibilite çalışması ile mühendislik faaliyetleri başlamaktadır. Mevcut ekipman – ünitenin güncellenmesine dair yürütülecek fizibilite çalışmalarında fırın, soğutma fanları, fan boruları, taşıma sistemleri, filtreler ve tüm motorların vb. ekipmanların fiili durumlarının yeni ürüne adapte olup olamayacağı da kapsam dahilinde tutulmaktadır.

Sahada yürütülen mühendislik çalışmaları dahilinde ise fiziksel ve termodinamik ölçümler gerçekleştirilmektedir. Örneğin; mevcut soğutucu, fan veya filtre gurubundaki malzeme sıcaklığının, hava sıcaklığının, basınç ve debilerin ölçülmesi gibi. Bu ölçümler sonucu elde edilen veriler detaylı hesaplama yöntemlerinde kullanılarak mevcutta çalışan ekipmanın çalışma detaylarını ortaya çıkarılmakta ve ardından GAP analizi temelinde yapılan bir raporlama ile de yeni ürünün verimlilik üzerindeki farkları ortaya konmaktadır.

Mühendislik –Dizayn çalışmaları kapsamında da mevcut alan ve talep edilen kapasite doğrultusunda ürün tasarımı ve iki- üç boyutlu çizimlerle genel yerleşim tasarımı yapılmaktadır.

Tasarım işlemlerinin ardından ilgili imalat projesine başlanarak malzeme seçimi, ısıl işlemleri vb. mühendislik çalışmaları ile imalat gerçekleştirilmektedir. İmalat sonrası yapılan kalite kontrol ile mühendislik süreçleri tamamlanmış olacaktır.

Analizden – İmalata kadar geçekleşen bir prosesteki Mühendislik Çalışmalarımız:

 • Site Studying
 • Site Measurements (physical and thermodynamical)
 • Calculations and Heat/Mass Balance
 • Design and Sizing
 • Solidwork and Autocad Design
 • Manufacturing and Its Control

1. Mevcut Durum Analizi

 • Ekipman-Ünite Analizi
 • Saha Analizi
 • GAP Analizi
 • Raporlama

2.Tasarım

 • Ürün Tasarımı
 • Yerleşim Tasarımı

3.İmalat

4.Kalite Kontrol