Elektrik ve Otomasyon Ekipmanları

Soğutma ünitesinin çalışması için hem lokal hem de merkezi kontrol sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Yazılan programlar ve sahada kurulan elektrik panoları vasıtasıyla soğutma ünitesi ile merkezi kontrol sistemi arasında uygun haberleşme yöntemi aracılığıyla iletişim sağlanmaktadır. Böylece soğutma, hem merkezi kontrol odasından hem de lokal olarak Fons Teknoloji PLC panosundan kontrol edilebilmektedir.