Hakkımızda

1985 yılında kurulan Dal Grup bünyesinde yer alan Fons Teknoloji 2010 yılında faaliyetine başlamıştır. Fons Teknoloji dünya çimento pazarına yüksek verimlikte klinker soğutucular ve kırıcılar üretmekte çimento ve maden üretim teknolojilerinde ilgili ekipmanlarda durmalara/iş kesintilerine neden olan sorunların üstesinden gelinmesine ve enerji maliyetlerinin azaltılması temel amaçları doğrultusunda inovasyonlar geliştirilmesine yönelik faaliyet göstermektedir.

Fons teknoloji tarafından üretimi yapılan soğutma ünitesi mekik zemin veya verimli yatay taşıma sistemli yürüme tabanı ile piyasadaki en gelişmiş soğutucu niteliğindedir.

Yanı sıra fons teknoloji ihracata yönelik daha fazla katma değer yaratmak amacıyla talaşlı imalat teknolojilerini kullanan farklı sektörlerde de üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.