Hareketli Plakalar

Sıcak klinker sabit plakalardan (İzokinetik Inlet) hemen sonra hareketli plakalar üzerine aktarılıp soğutularak belli bir hızla soğutucunun sonunda bulunan klinker kırıcıya doğru hareket ettirilmektedir. Lane’lerin ileri geri hareketleri ise hidrolik ünite tarafından sağlanmaktadır.