Eğitim ve Geliştirme

Fons Teknoloji eğitim ve geliştirme programı oryantasyon eğitimi ile başlamaktadır. Yeni işe alınan personelin şirketi süreçleri görevini tanıması ve gerek firmaya gerekse yapılan işe daha hızlı uyum sağlaması açısından oryantasyon eğitimi şirket bünyesinde verilmektedir.

Yanı sıra çalışanlar görevleri gereği firmamızca gerekli görülen eğitim programında yer alan programlara dahil olurlar; eğitim sonrası yapılan geri dönüşler sonraki yıl için oluşturulacak eğitim programında önemli rol oynamaktadır. İnsan Kaynakları tarafından oluşturulan eğitim programına firmanın belirlediği eğitimlerin yanı sıra çalışanların kişisel kariyer planları çerçevesinde verimliklerini ve performanslarını artırmaya yönelik eğitimlere de yer verilmektedir.