Hidrolik Ünite

Hareketli plakaların ileri ve geri hareketleri hidrolik ünite tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hareket ünitede yer alan motor ve pompalar vasıtasıyla hidrolik yağın hortumlardan silindire doğru iletilmesi ile sağlamaktadır. Her lane için en az bir; en fazla iki silindir tarafından tahrik edilmektedir. Silindirlerin sayısın soğutma uzunluğuna göre belirlenmektedir. Soğutmanın kapasitesindeki artış ile paralel olarak hidrolik ünite ve ekipmanlarının kapasitesi de artmaktadır.