Sosyal Sorumluluk Politikası

Fons Teknoloji internasyonel Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak;

  • Sosyal sorumluluk kapsamında spor, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesini,
  • Bilgi ve tecrübemizi, toplumun çeşitli kesimlerle paylaşılmasını,
  • Vergi ve benzeri yükümlülüklerimizi zamanında, doğru, hesaplanabilir ve açıklık ilkesi kapsamında yerine getirilmesini,
  • Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulmasını,
  • Yaptığımız ve yapacağımız sosyal sorumluluk projelerinin daha çok sürdürülebilir etkiler yaratması için bu tarz projelere destek verilmesini ve sürekliliğinin sağlanmısını taahhüt ederiz.