AR-GE Merkezi

Kuruluşundan itibaren dal grup bünyesinde yürütülmekte olan mühendislik- tasarım ve tüm inovasyon – iyileştirme faaliyetleri, gerekli alt yapısının sağlanması ile 2016 yılında ar-ge merkezi belgesinin bilim sanayi ve teknoloji bakanlığından alınması ile tasarım ve ar-ge çalışmalarından sorumlu toplamda 25 adet mühendisin yer aldığı Ar-ge merkezinde sürdürülmeye başlanmıştır.

Klinker Soğutucu Ünitesi Verimlilik Artırma Projesi

Ekipmanda amaçlanan lav halinde döner fırından gelen klinkerin içerisinden atmosferden alınmış hava geçirerek hava sıcaklığını arttırıp, bu havayı da döner fırın ve kalsinatör içerisinde yanma için kullanmaktır. Soğutmak için kullanılan birim havada gerçekleşen sıcaklık artışı ve havayı sisteme beslerken tüketilen elektrik miktarındaki azalma sistemin verimini belirlemektedir. Yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla ürünün geometrik ve hava akışı parametreleri değiştirilerek verim artışı sağlamaya çalışılmaktadır. Yapılan değişikliklerin etkilerini görmek için partikül ve akışkanlar dinamiği simülasyonlarından faydalanılmaktadır. Süreç, simülasyonlarda bulunan değerlerin test değerleri ile doğrulanması ile son bulmaktadır.

Klinker Soğutucu Ünitesi Verimlilik Artırma Projesi

Klinker soğutma ünitesine lav halinde giren klinker, soğumanın da etkisiyle bir araya gelme ve sertleşme eğilimindedir. Klinkerin farklı üniteler arasında transferini kolaylaştırmak, değirmen kapasitesini ve değirmen güç tüketimini azaltmak amacıyla sertleşmiş klinkerin kırılması ve küçük parçalar haline getirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte ise klinker kır4ıcıya ihtiyaç duyulmaktadır. Klinker kırıcının performansı yıllık bakım maliyetine, sağlamlığına, tüketilen birim güç başına yapılan kırma miktarına ve kırılmış klinkerin parçacık boyutuna göre belirlenmektedir. Klinker kırıcının tasarımında ve çalışma prensibinde yapılan değişikler, hesaplamalar ve prototip öncesi simülasyonlar ile ürünün son hali verilmektedir.