Human Resources Policy

Kurum stratejik hedef ve vizyonlarına ulaşabilmek için, nitelikli insan kaynağını şirkete kazandırmayı, potansiyelini ortaya çıkarmayı, geliştirmeyi amaçladığı sistemleri ve yenilikçi uygulamaları ile kurum başarısının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Fons Teknoloji İnternasyonel Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, tüm çalışanlarını ailenin bireyi olarak görür, şirkete bağlılıklarını artırmak, sürekli gelişimlerini desteklemek ve huzurlu bir ortamda verimli çalışmalarını sağlamak için insan kaynakları uygulamalarına yatırım yapar.

Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanır. Bu ilke; grubumuzda iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden, statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir.

Tüm çalışanlarımız; Fons Teknoloji bünyesinde genç, dinamik aynı zamanda kendinden emin, kurum aidiyeti yüksek, profesyonel bakış açısı ve hizmet anlayışına sahip, alanında uzman bireylerden oluşmaktadır. Bu bakış açısı ile yöneticilerimizi kendi içimizden yetiştirmek ve bünyemizde açılacak pozisyonlar için şirket içi talepleri değerlendirmek önceliğimizdir.